Uploaded by

Gestational diabetes pdf download. Angol Szavak | PDF

Látták: Átírás 1 A gesztációs diabétesz, mint a 2-es típusú diabétesz és a metabolikus szindróma előfutára Doktori tézisek Dr. Kerényi Zsuzsa, főorvos, az orvostudományok kandidátusa Hivatalos bírálók: Dr. Somogyi Anikó, egyetemi tanár, Ph. D, az MTA doktora. Hidvégi Tibor, osztályvezető főorvos, Ph. Szigorlati bizottság elnöke: Gestational diabetes pdf download bizottság tagjai: Prof.

Hosszúfalusi Nóra Ph. Inzulinrezisztencia gyanú gesztációs diabétesz pontos incidenciája nem ismert. Előfordulását jelentősen befolyásolja a vizsgált populáció etnikuma, életkora, a szűrés teljeskörű vagy rizikószűrés és diagnózis módja diagnosztikus vércukorértékek.

Az asszonyok döntő többsége elsődlegesen a szülési gestational diabetes pdf download kitolódása miatt nem tartozik az alacsony kockázatú csoportba. A GDM jelentőségét az adja, hogy növeli az adott terhesség során mind a gestational diabetes pdf download, mind az anyai szövődmények előfordulását.

gestational diabetes pdf download

A szülést követően az élet későbbi szakaszában pedig, gyakrabban alakul ki 2- es típusú cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata is emelkedett. Korunk preventív szemléletének megfelelően a gesztációs diabétesszel kapcsolatos vizsgálatok egyre inkább az élet későbbi szakaszában bekövetkező esetleg még visszafordítható kórmegelőző állapotok feltárására irányulnak.

  1. A diabetes levél csomók
  2. Kezelésére eszközt cukor cukorbetegség az idősek
  3. Cukorbetegség kezelésére németországban
  4. Hogyan hasmenés kezelésére a diabetes

A gesztációs diabétesz modellként szolgálhat a kardiovaszkuláris szempontból nagy kockázatú, de még definitív megbetegedéstől mentes populáció számára. A volt gesztációs diabéteszes asszonyok csoportjában, kóros szénhidrát anyagcserével, inzulin rezisztenciával, elhízással és megnövekedett kardiovaszkuláris mortalitási és morbiditási kockázattal járó, napjainkban is sokat vizsgált mutatók: a D-vitamin-hiány, az osteoprotegerin, a TNF-alfa ill.

A terhességi cukorbetegség az akkor érvényes WHO kritériumokon alapult. Kontrollként 39 asszonyt, gestational diabetes pdf download dolgozókat, és ismerőseiket választottunk. Beválasztási kritérium volt: legalább egy szülés, mely kapcsán 75g ogtt történt a terhesség hetében, és annak eredménye szénhidrátanyagcsere-zavart nem igazolt.

A kontroll és előzőleg gesztációs diabéteszes asszonyokat megegyező protokoll szerint vizsgáltuk. A vizsgálat megkezdése előtt a vizsgált személyek minden esetben beleegyező nyilatkozatot írtak alá.

gestational diabetes pdf download

A vizsgálati terv A megjelenés alkalmával, az asszonyokkal személyes beszélgetés során egy, a levélben elküldöttnél részletesebb kérdőívet töltöttünk ki. A vizsgálat tárgyát képező GDM terhesség alatti eredményeket részben a terhesség adatait tartalmazó gondozási kartonok, kórlapok, lázlapok, részben a betegek rendelkezésére álló egyéb egészségügyi dokumentációjának feldolgozásával rögzítettük.

Fizikális vizsgálat történt, gestational diabetes pdf download kapcsán mértük a testmagasságot, a testsúlyt, a derék- és csípőkörfogatot, testzsír arányt, valamint a vérnyomást. Laboratóriumi vizsgálatok Vérvétel történt 12 órás éhezést követően glukóz, HbA1c, inzulin, C-peptid, vérlipidek koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin és trigliceridkreatinin, gamma-gt, húgysav, fibrinogén, PAI-1, adipocitokinek és gyulladásos markerek leptin, adiponectin, resistin, osteoprotegerin, CRP meghatározására.

Előzőleg nem ismert diabétesz esetében 75 g ogtt történt: 30 percenként a A szénhidrát anyagcsere állapotát az es WHO kritériumok szerint klasszifikáltuk. A folyamatos változók normál eloszlású értékeit számtani középként [± SD], nem normál eloszlás esetében mediánként [interquartilis tartomány], a kategorikus változókat esetszámként N vagy előfordulásuk százalékos arányában adtuk meg.

Amennyiben a paraméterek eloszlása ezt megkívánta, logtranszformációt végeztünk. Két adatcsoport összehasonlítására folytonos változók esetén kétmintás t-próbát vagy Mann- Whitney U-tesztet, kategórikus változók esetén Fisher-exakt tesztet vagy chi 2 tesztet ill.

American Dietetic Association Guide to Gestational Diabetes Mellitus PDF Download

Amennyiben szignifikáns különbség mutatkozott az előzőleg GDM ill. A GDM-et követő 2-es típusú diabétesz előfordulása, ill.

Az éhomi és az ogtt Ez a módszer figyelembe veszi, hogy az éhomi és a 90 perces értékek egy személyre vonatkoznak, és ezen értékek kapcsoltságát figyelembe gestational diabetes pdf download történik a konfidencia intervallumok számítása is. Az éhomi értékek független meghatározóit főhatásként léptettük be a modellekbe, majd a vizsgált paraméterek időinterakcióit egyesével vizsgálva választottuk ki a végső modellbe kerülő változókat.

Végül a nem szignifikáns változókat egyesével eltávolítottuk úgy, hogy a modell jellemzésére használt információs kritériumot minimalizáljuk. Nem találtunk különbséget a kérdőívet visszaküldő és a nem válaszoló asszonyok terhesség alatti adataiban életkor, a GDM terhesség alatti diagnózisának ideje, a terhesség alatti diagnosztikus ogtt éhomi gestational diabetes pdf download perces vércukor értéke, a terhesség előtti BMI, a terhesség alatti testsúlygyarapodás és a terhesség alatti inzulinkezelés.

A nem válaszoló asszonyok szénhidrát-anyagcsere állapotáról nem volt adatunk. Aki részt vett a vizsgálaton, az többször szült 2,1 [0,9] vs. Szénhidrátanyagcsere-zavar diabétesz kezelésében új technikák diabéteszt követően A vizsgálaton megjelent 68, előzőleg GDM asszony kissé idősebb volt, és rövidebb idő telt el a GDM terhességet követő szüléstől, mint a 39, terhessége alatt szénhidrát-anyagcsere szempontjából egészséges kontroll asszony esetében [3,6 ± 0,8 év vs.

gestational diabetes pdf download

Szignifikánsan magasabbak voltak mind az éhomi, mind az ogtt során gestational diabetes pdf download éhomi és perces vércukor és plazma inzulin értékek a kontroll csoporthoz viszonyítva. A HOMA - inzulin érzékenységi index, magasabb, az inzulinogén index alacsonyabb volt, inzulinrezisztenciára utalva 1. Bármely metabolikus szindróma definíciót alkalmazva, az előzőleg GDM csoportban a BMI növekedésével szignifikánsan gyakoribbá vált a MS előfordulása, trendanalízist alkalmazva.

Angol Szavak

A kontroll csoportban feltehetően az elhízott alanyok alacsony száma miatt a trend csak az MDT MM definíció esetében volt szignifikáns. A vizsgálat időpontjában metabolikus szindrómás, előzőleg GDM asszonyok a definíció szerinti MS paramétereken kívül már a terhességük kezdetekor túlsúlyosabbak voltak 80,7 ± 21,8 vs.

Leptin A vizsgált volt gesztációs diabéteszes páciensek közül 57, a terhessége során egészséges, kontroll személyek közül 36 rendelkezett a perces ogtt során is hiánytalan leptin értékekkel, jelen részben csak az ő adataikat dolgoztuk fel.

Your subscription automatically renews unless canceled at least 24 hours prior to the end of the current period. The cancellation of the current active subscription period is not allowed.

A volt GDM asszonyok közül nem kerültek be ezen elemzésbe azon személyek adatai, akiknél az utánvizsgálatkor ismert és kezelt 1-es, vagy 2-es típusú diabétesz állt fent, így az ogtt nem volt elvégezhető, ill. A leptin ogtt alatti perc változását többszintű modellel írtuk le: az ogtt során csökkent a leptin a teljes csoportban GDM és kontroll asszonyok együttesenaz éhomi és 90 perces értéket figyelembe véve.

Többszintű lineáris modell segítségével vizsgáltuk az éhomi leptin és a leptin ogtt alatti változásának együttes független prediktorait. Minden olyan változó bekerült a modellbe, amely az éhomi leptin független prediktora volt, vagy amelynek időbeli jelentősége volt. Ugyanezen modell alapján az ogtt A fent említett 2 csoport az utánvizsgálatkor szénhidrát-anyagcsere szempontjából egészséges és kóros szénhidrát-anyagcseréjű IFG, IGT és DM együttesen ogtt alatti leptin értékének változása szignifikánsan különbözött egymástól.

A modell robosztusságának igazolására az elemzéseket a kontroll csoport kizárását követően is elvégeztük. A leptin ogtt alatti változását befolyásoló tényezők nem változtak, de az utánvizsgálatkori dohányzás leptint befolyásoló hatása ebben a modellben nem maradt szignifikáns. Magasabb éhomi resistin értéket 25,4±9,8 vs. Alacsonyabb adiponectin társult a gestational diabetes pdf download szindrómához, függetlenül annak definíciójától: WHO 6,3±3,6 vs.

OH 49 Vanya

Osteoprotegerin 30, korábban gesztációs diabéteszes és 14 terhessége során szénhidrát anyagcsere szempontjából egészséges asszony esetében végeztük el az osteoprotegerinnel kapcsolatos előzetes vizsgálatokat. Magasabb osteoprotegerin szintet mértünk azon asszonyokban, akiknek a vizsgálatkor szénhidrátanyagcsere-zavara volt, 4,04±1,34 vs.

A modellbe bekerültek még: kor, triglicerid, HDL-koleszterin és szérum kálcium. Ezek alapján megerősítettük, hogy a gesztációs diabétesz az élet későbbi időszakában kialakuló 2-es típusú diabétesz előjelzője.

A gesztációs diabéteszt követően diagnosztizálható szénhidrátanyagcsere-zavar gestational diabetes pdf download alatti független előjelzője a GDM diagnózisakor mért éhomi vércukorszint volt.

A metabolikus szindróma előfordulása diagnosztikus kritériumtól függetlenül szignifikánsan gestational diabetes pdf download volt az előzőleg GDM asszonyok között.

Elsőként határoztuk meg a magyar népességre alakított MDT MM szerint definiált metabolikus szindróma előfordulását előzőleg GDM asszonyok csoportjában. Eredményeink alapján, ezen szénhidrátanyagcsere-zavar szempontjából magas kockázatú betegcsoportban a legtöbb, metabolikus szindróma szempontjából kóros eset a WHO és az MDT MM kritériumrendszere szerint szűrhető ki.

Magasabb éhomi leptin értéket mértünk előzőleg GDM asszonyokban. Az éhomi leptin legfőbb meghatározója a testtömeg-index volt.

Számos tanulmány mutatott rá az anyai életkor emelkedésének és a terhesség kimenetelének összefüggésére a vetélés, a halvaszületés, a praeec- lampsia, a terhességi hipertenzió, a gestatiós diabetes mellitus, a koraszülés, a kis vagy nagy gesztációs korú újszülött, valamint az elektív vagy sürgősségi császármetszés kapcsán. E vizsgálatok egymásnak ellentmondó megállapításokról számoltak be. A jelenlegi közlemény célja az, hogy összefoglalja az előrehaladott anyai életkor és a terhesség kimene- tele közti, bizonyítékokon alapuló információkat.

A korábbi vizsgálatok eredményét befolyásoló zavaró körülmények kizárása végett, az irodalomban elsőként alkalmazva, többszintű lineáris modell segítségével elemeztük a leptinszintek változását az ogtt során. Az éhomi leptin független meghatározója a nagyobb testtömeg-index, a kedvezőtlenebb inzulinérzékenység és a nemdohányzó állapot volt, míg a vizsgálatkor fennálló glukóz-intoleranciához alacsonyabb számított leptin társult.

Alacsonyabb leptin értéket kalkuláltunk az ogtt A fentiek alapján előzőleg GDM asszonyok csoportjában, mind a leptinrezisztencia, mind a szénhidrátanyagcserezavarhoz társuló leptinregulációs-zavar is feltételezhető. Alacsonyabb adiponectin értékek jellemezték volt gesztációs diabéteszes betegeinket.

Az adiponectin értéke negatívan korrelált számos, ismert szív- és érrendszeri betegséggel összefüggő kockázati tényezővel, mint az elhízás, érelmeszesedést okozó vérzsíreltérések, a magasvérnyomás, és a diabétesz, valamint az ezeket csoportba foglaló metabolikus szindróma. Eredményeink tovább erősítik azt az irodalmi véleményt, hogy az adiponectin alacsonyabb értéke manifeszt kardiovaszkuláris betegségtől mentes, de arra nézve nagyobb kockázatú, előzőleg GDM asszonyok körében is kimutatható.

Elsőként igazoltuk, hogy magasabb az éhomi resistin értéke még átlagosan 4 évvel GDM-mel szövődött terhességet követően is. A resistin szintje pozitív kapcsolatban áll a véralvadási rendszerben résztvevő fibrinogénnel, és a szubklinikus gyulladást jelző CRP-vel.

Adataink alapján a resistin és összefüggéseinek további elemzése az érelmeszesedés kockázati tényezőivel az gestational diabetes pdf download megelőzése szempontjából is jelentős lehet. Az irodalomban elsőként igazoltunk összefüggést a magasabb éhomi OPG, a magasabb éhomi C-peptid, a vizsgálatkor fennálló szénhidrátanyagcsere-zavar és a magasabb γgt között, volt gesztációs diabeteszes asszonyok csoportjában. Ez az összefüggés megerősítheti, hogy az osteoprotegerin nem csupán a szív- és érrendszeri megbetegedések manifesztációjában vehet részt, hanem összefügg az érelmeszesedés kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezőkkel is.

Mindezek alapján, gesztációs diabétesszel szövődött terhességet követően, az asszonyok vizsgálata, és korán megkezdett kezelése a XXI. Saját publikációk jegyzéke Az értekezés témájához kapcsolódó közlemények 1. Abnormal glucose tolerance is associated with diminished postload change in leptin levels in women.

Diabetes Metab. Carbohydrate metabolism and cardiovascular risk factors 4 years after a pregnancy gestational diabetes pdf download by gestational diabetes.

Osteoprotegerin levels in women with prior gestational diabetes mellitus. Metabolikus szindróma gesztációs diabéteszt követően: négyéves utánkövetés.

A gesztációs diabétesz, mint a metabolikus szindróma egyik előfutára. Gestational diabetes mellitus: early manifestation or predictor of the metabolic syndrome. Maternal glycemia and risk of large for gestational age babies in a population-based screening.

The effect of paternal and maternal history of diabetes mellitus on the development of gestational diabetes mellitus. Height and gestational diabetes mellitus.

Gestational diabetes PDF Download

Hypertonia gestatiós diabetesben: előfordulása a terhesség során és utánkövetéskor. Hypertonia és Nephrologia 4:Idézhető előadáskivonatok 1. Inzulinpumpa alkalmazás és hagyományos inzulinkezelés összehasonlítása 1-es típusú diabéteszes terhességben. Kardiovaszkuláris rizikófaktorok metabolikus szindróma?

Az adiponectin szerepe korábban gesztációs diabéteszes asszonyokban. Gestatios diabetest GDM követő hypertonia előfordulása és terhesség alatti prediktorai. A gestatios diabetes incidenciája validált teljes körű szűrés alapján. Incidence of gestational diabetes mellitus: results of a validated universal screening.

Characteristic features of the metabolic syndrome 3 and 8 years after a GDM complicated pregnancy.

Gestational Diabetes PDF Download

Serum osteoprotegerin levels in prior gestational diabetic women. Do mainly nonmodifiable risk factors predict gestational diabetes in a relatively lean population? Osteoprotegerin vérszintek korábban gesztációs diabéteszes és egészséges kontroll asszonyokban. Első tapasztalataink folyamatos szöveti glukózméréssel. A metabolikus szindróma jellegzetességei korábban gestatiós diabeteszes asszonyokban: a vér leptinszintje ogtt során.

A gestatiós diabetes gondozása: 3 év tapasztalatai. Korábban gestatiós diabetes miatt kezelt asszonyok korai utánvizsgálata. A gestatiós diabetes szűrésének módszertani problémái. Csökkent inzulinérzékenység és metabolikus szindróma gesztációs diabéteszt követően. Magyar Belorv. The determinants of fasting leptin levels and the characteristics of the leptin curves following a 75g ogtt in women with previous gestational diabetes mellitus GDM.

Leptin és hypertonia: A metabolikus szindróma jellemzői korábban gesztációs diabéteszes asszonyokban. As polymorphism of the calcium-sensing receptor, insulin secretion and metabolic syndrome in women with prior gestational diabetes. Characteristic features of the metabolic syndrome in women with prior GDM: circulating leptin concentrations during ogtt. Universal vs. Selective screening for gestational diabetes: are Caucasian women really at low risk?

Az ADA es és ban megjelent ajânlâsa nagy hangsulyt fektet az esetlegesen mâr terhességet megelo-zoen kialakult, de még fel nem ismert 2-es tipusu diabetes szurésére az elso praenatalis szûlészeti vizsgâlat sorân. Koros értékek esetén a laborvizsgâlatok megismétlése javasolt [28]. Valamennyi vârandosnâl a

Korábban gesztációs diabétesz miatt kezelt asszonyok korai utánvizsgálata - első eredmények. Guillain-Barré-szindróma 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegben. Gestatiós diabetes mellitus: Reklasszifikáció, utánkövetés, gondozás - a multimetabolikus X-syndroma lehetséges primer prevenciója?

Gestational diabetes mellitus: reclassification, follow-up, gestational diabetes pdf download care - primary prevention of the metabolic syndrome?

A gesztációs diabétesz diagnózisa, kezelése, szövődményei és a terhesség kimenetelének tükrében. Hypertonia gesztációs diabéteszben: előfordulása a terhesség során és utánkövetéskor. A hypertonia előfordulási gyakorisága gesztációs diabéteszben.

Hypertonia és Nephrologia. Hypertonia gesztációs diabéteszben: a későbbi magasvérnyomás betegség előjelzője?