Clinical trials

Diabetes remission criteria.

Illness Knowledge Összefoglaló.

diabetes mellitus 2-kezelés

Bevezetés: Magyarországon a KSH szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él. A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása.

atherosclerosis az alsó végtagok cukorbetegség kezelésére

A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test. Első 14 tétele általános tudást mér, például az ételek tápanyagtartalmával és a vércukorszint-változás okaival kapcsolatban.

Clinical Research News

További 9 kérdése az inzulinhasználatról szól. Célkitűzés: Célunk ennek a tesztnek a magyar nyelvű validálása, valamint összefüggéseinek vizsgálata szociodemográfiai és betegségváltozókkal. Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkban a tesztcsomagotinzulint használó, 2-es típusú diabeteses beteg töltötte ki 84 nő, átlagéletkor: 59,67; szórás: 12,6 elsősorban online, betegszervezeteken keresztül. Eredmények: A betegségismeret-teszt belső konzisztenciája 0, ami elfogadható érték.

И что -- даже и робота на разведку не посылать. -- Вот. Ты ведь просто не знаешь, что такое болезни, и, хотя мой народ и умеет с ними бороться, мы уж больно далеко от дома. Кроме того, здесь ведь могут встретиться и такие опасности, о которых мы с тобой просто и не подозреваем.

A válaszadók a ketoacidosis fogalmát, az egyes ételek tápanyag-összetevőit és az elfogyasztott ételek vércukorszintre gyakorolt hatását illető kérdésekre tudták a választ a legkevésbé. A magyar teszt a szakirodalomnak megfelelő gyenge, negatív irányú összefüggésben áll az életkorral, és pozitív a kapcsolata az inzulinhasználat hosszával, valamint a napi vércukorszintmérés és diabetes remission criteria számával.

Remission Evaluation of a Metabolic Intervention in Type 2 Diabetes With Forxiga

A betegségismeretet függetlenül egyedül a napi vércukorszintmérés mennyisége jósolta meg. A teszt konvergens validitását mutatja gyenge, de szignifikáns diabetes remission criteria az egészségértést mérő Brief Health Literacy Screening kérdésekkel. Következtetés: A magyar nyelvű Diabetes Betegségismeret Teszt alkalmas a diabetesszel élők tudásszintjének felmérésére. Mintánkban a betegségismeret magas szintje az inzulint használók megfelelő edukációjával függhet össze.

glikémiás index táblázat

Ugyanakkor eredményeink felhívják a figyelmet a betegek diétával kapcsolatos magasabb szintű tudásának szükségességére. Orv Hetil.

Principal inclusion criteria 1. If subjects are female of childbearing potential, subjects must be negative on the urine pregnancy test and agree to abstain from coitus or use contraception during the entire study 3.

Introduction: According to the Hungarian Central Statistical Office, more than 1 million diabetic patients live in Hungary. It diabetes remission criteria essential to enhance and sustain the knowledge, skills and self-efficacy of patients. Its first 14 items measure general knowledge: the nutritional value of food, and causes of change in blood glucose level.

Principal inclusion criteria Patients must meet the following criteria for study entry: 1. Able and willing to provide written informed consent and to comply with the requirements of the study protocol 2.

Its further 9 items are about insulin usage. Objective: To examine the reliability and the validity of the Hungarian version of DKT2 as well as its association with sociodemographic and illness-related variables.

TOTAL DOCUMENTS

Methods: In our cross-sectional quantitative study, patients 84 women, mean age: Results: The α coefficient for the test is 0. The mean of the correct answer rate is Problem areas for our patients included interpreting ketoacidosis, the nutritional value of foods and the effect of foods a cukorbetegségről és a kezelésről blood glucose level.

The score of the Hungarian test — in accordance with the literature — correlates negatively with age, positively with the year of insulin-usage and with the number of daily insulin intake and of blood glucose measurement. Illness knowledge was independently predicted only by the number of daily blood glucose measurement.

peptid diabétesz kezelésére

The convergent validity of the Hungarian test is supported by its weak but significant association with Brief Health Literacy Screen questions. Their high level of knowledge can be traced back to the speciality of the subjects as well as to the overall education of insulin users.

Nevertheless, our results draw attention to the necessity of enhancing the level of dietetic knowledge of patients.