Diabetes maga ment

Diabetes management self efficacy scale

A vizsgálatban összesen 98 fő -es tíusú diabeteses beteg vett részt, 6 fő Romániából és 7 fő Magyarországról. Az önmenedzselés-motiváció elemzésére a Self-Determination Theory Questionnaire Packet for Diabetes kérdőívcsomagot használtuk.

diabetes management self efficacy scale

Eredményeink alaján a két ország között nincsenek olyan jelentős kulturális különbségek, amelyek hatással lennének az ismereteken és a motiváción keresztül a glykaemiás kontroll változására.

Kulcsszavak: -es tíusú diabetes, autonómia támogatása, autonómia, kometencia A comarative study of motivation in atients with diabetes from Transylvania and Hungary and their role in glycemic control Summary: In this study, we aimed to exlore the ossible intercultural differences of motivation for treatment and their role in glycemic control in atients with tye diabetes between the Hungarian ethnicity from Transylvania and atients from Hungary.

A total of 98 atients with tye diabetes took art in this cross-sectional study, included 6 atients from Bean sash a cukorbetegség kezelésében and 7 atients from Hungary.

diabetes management self efficacy scale

For analyzing the motivation to self-management, Self-Determination Theory Questionnaire Packet for Diabetes was alied. According to our results, there are not such significant cultural differences between our countries that could affect the change in glycemic control through the knowledge and motivation.

Több tanulmány is bemutatta, hogy a betegségre vonatkozó ismereteknek nem mindig van hatásuk az egészséggel kacsolatos viselkedésre. Dorresteijn és mtsai nem találtak elég bizonyítékot arra, hogy a megfelelő tudás csökkenti a cukorbetegség szövődményeinek előfordulását.

Deci és Richard M. Ryan elmélete Self Determination Theory, SDT a motiváció és a személyiség kacsolatát vizsgáló makroelmélet öt alelméletből tevődik össze, amelyek különböző motivációs asektusokat foglalnak magukban. Deci és Ryan az alavető szichológiai szükségletek elmélete basic sychological needs theory alaján az autonómiát, a kometenciát és az affiliációs szükségletet alavető szichológiai szükségletként határozza meg.

diabetes management self efficacy scale

Az elmélet feltételezi, hogy ha megfelelő a szociális környezet, az ember folyamatos fejlődésre és adatív működésre törekszik. Egy autonóm személyiség szabadon rendelkezik a saját testével, életével, maga alakítja ki diabetes management self efficacy scale egyéni szokásait étkezés, folyadékbevitel, testmozgás, ihenés, kacsolatok áolása stb.

Improving Diabetes Efforts Across Language and Literacy (IDEALL)

Mindezt felelősséggel, jól megfontoltan teszi azok után, hogy kialakította saját véleményét, tisztában van az érzelmeivel és a lehetőségeivel. Az autonómia fogalma azt jelenti, hogy az egyének szabadon rendelkeznek az életük és magatartásuk diabetes management self efficacy scale elemeivel, amelyek önmagukra hatnak.

Az autonómia nem a függetlenség szinonímája. Az autonóm motivációs viselkedés célravezetőbb, hatékonyabb, élvezetesebb, jobban internalizálható a személyes viselkedési reertoárba és az önérzékelésbe sense of self.

A nagymértékű diabetes management self efficacy scale rendelkező személyek ozitívabb énkéel rendelkeznek, és olyan negatív érzelmi állaotok, mint szégyen, bűntudat, ellenségesség, szorongás kevésbé jellemző rájuk.

A harmadik alavető szükséglet a valahova tartozás, a kacsolatok kialakításának és áolásának igénye, amely a családtagokkal, társakkal, baráti körrel, ismerősökkel való kontaktus során elégül ki. A második alelmélet, az okság iránya elmélet causality orientations theory az egyéni viselkedésszabályozás és a mögötte meghúzódó szándékok közötti viszonyokat és kü- 70 Kálcza-Jánosi Kinga lönbségeket taglalja.

diabetes management self efficacy scale

Egy személy általában bizonyos tíusú környezeti imutokat részesít előnyben, függetlenül a kontextustól, éldául az emberek azokhoz a artnerekhez fordulnak támogatásért, akik segítik őket a szichológiai szükségleteik különösen az autonómia iránti igényük kielégítésében. Amennyiben a cselekvés önmeghatározott, autonóm motivációról beszélünk, amelynek hatására a személy a belső értékeinek, érdekeinek megfelelően cselekszik.

  1. Illness Knowledge Összefoglaló.
  2. Folk kezelések diabetes mellitus seed len
  3. Search Results - Mancini, Tatiana
  4. Illness Knowledge Latest Research Papers | ScienceGate
  5. Cukor cukorbetegség kezelése a fájdalom a lábak
  6. A cukorbetegség kezelése és sport
  7. Karkötő kezelése cukorbetegség
  8. Páll Dénes | Tudóstér

Jellemzői: belső motiváció, magas szintű énhatékonyság, az egyéni autonómiaszükséglet kielégítése, nagyfokú kreativitás. Motivált állaotban, tőlünk független tényezők hatására cselekszünk személytől független orientáció.

A külsőleg szabályozott viselkedések a legkevésbé autonómak.

Diabetes maga ment

A kognitív kiértékelés elmélete cognitive evaluation theory a különböző jutalmak, büntetések, ozitív vagy negatív visszajelzések összesített hatását vizsgálja az intrinzik motivációra. Azok a külső hatások, amelyek növelik a kometencia érzését, nagy valószínűséggel hozzájárulnak a belső motiváció megerősödéséhez. Az organikus integráció elmélete organismic integration theory a motiváció különböző tíusait intrinzik, extrinzik és szintjeit vizsgálja, valamint a köztük levő kacsolatot, a meghatározó faktorokat és a cselekvésben megmutatkozó várható kimenetelt.

  • Diabetes maga ment
  • Kefír éjszaka jó és kárt a 2.

Ennek alaján a különböző emberi viselkedések motivációja egy kontinuum mentén ábrázolható, amelynek egyik végontján 3 Erdélyi és magyarországi -es tíusú cukorbetegek motivációja a teljes motiválatlanság, másik végén edig a belsőleg irányított motiváció helyezkedik el. Az önmeghatározottság folyamatát és szakaszait ábrázolja az amotiváltságtól a szelfbe beéülő intrinsic motivációig önmeghatározottságig.

Szakmai és módszertani írások egészségterv készítéséhez, Zs. Benkő and K. Tarkó, Eds.

Az egyéni célok minőségét vizsgáló alelmélet goal contents theory a különböző célok hatását térkéezi fel a fizikai és lelki jóllétre és egészségre.

Az elméletet számos területen alkalmazzák, mint éldául: egészségvédő magatartások, önmenedzsment, kacsolatok, tanulás, munka, szhichoatológia és szichoteráia.

Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével? Leírás visszafordítása angol Egyesült Államok nyelvre Fordítás The purpose of this research is to promote individual self-management to improve adherence to treatment regimens for patients with multimorbidity.

A modell sikeresen alkalmazható a cukorbeteg oulációnál, mivel az autonómiatámogatás, az észlelt kometencia és az autonómia is egyaránt rediktívek az önmonitorizására és a cukoranyagcserére.

A betegség kimenetele a betegséggel kacsolatos ismeretek mellett elsősorban a beteg hozzáállásától függ.

Páll Dénes

A tudás hiánya is lehet befolyásoló tényező a betegséggel szembeni nem megfelelő attitűd kialakulásáért. Egyes szerzők arról számoltak be, hogy a kultúrának van igazán döntő szeree az egészségmagatartásra, amely befolyásolja a betegség kezelését. A vizsgált csoortok nemi és élet- 1.