Share Link

Diabetic gastroparesis pdf

a kezelés a dózis 1 típusú diabetes

Belgyógyászati Klinika, Szeged3 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai, a kezelés lehetőségei Horváth Viktor dr. Valamennyi sejt- és szövettípus összehangolt működése szükséges ahhoz, hogy a táplálék továbbítása a tápcsatornában szükség szerinti ütemű legyen.

A gastroparesis a gyomorürülés kóros mértékű lelassulása valamennyi, a motilitás szabályozásában részt vevő szöveti elem károsodása következtében létrejöhet.

Gastroparesis \u0026 Diabetes

A hosszú ideje fennálló diabetes mellitus egyik jól ismert szövődménye a gyomorürülés lassulása, amely ritkán vezet életet is veszélyeztető állapothoz, azonban az életminőség romlásában, a vércukorszint szélsőséges ingadozásában, a gyógyszerek és tápanyagok elhúzódó felszívódásában jelentős szerepet játszhat. Közleményünkben áttekintjük a diabeteses gastroparesis klinikai diabetic gastroparesis pdf és összefoglaljuk a cukorbetegség miatt a gyomor motilitásában bekövetkező organikus és funkcionális elváltozásokat.

Végül a diabeteses gastroparesis kezelésében jelenleg elérhető terápiás lehetőségeket ismertetjük, megemlítve a jövőben remélhetőleg rendelkezésre álló kezelési formákat is. Kulcsszavak: diabetes mellitus, gastroparesis, Cajal-féle interstitialis sejtek, tápcsatornai idegek The functional and pathological background, and the possibilities of diabetic gastroparesis pdf of diabetic gastroparesis Summary: Regulation diabetic gastroparesis pdf gastrointestinal motility mainly involves smooth muscle, neural extrinsic and intrinsic and hormonal elements and the interstitial cells of Cajal ICC.

An orchestrated function of all these components are recquired for the proper propulsive movement of diabetic gastroparesis pdf food in the gastrointestinal tract. Gastroparesis the pathological slow down of gastric emptying is result of the damage of all tissue elements involved in the regulation of motility.

A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai, a kezelés lehetőségei

Gastroparesis is one of the well known complications of long standing diabetes mellitus and although it is rarely a life threatening complication, it diabetic gastroparesis pdf deteriorating effect on the quality of life, leads to unpredictable oscillation of blood glucose level and increasing the absorption time of medicines and nutrients.

In this review we describe the clinical characteristics of diabetic gastroparesis and summarise the organic and functional motility abnormalities caused by this complication. Finally the recently available and the future therapeutic approaches are reviewed. Fiziológiás körülmények közt az alacsony tápanyagtartalmú - sure pump funkciójától függ, de általánosságban elmond- gyorsabban ürül, mint a kisebb. Az alacsony kalóriatartalmú szilárd ételek pl.

További kémiai és mechanikus szabályozó mechanizmusok is szerepet játszanak a gyomorürülés bonyolult koor- funkciókat végrehajtó szöveti diabetic gastroparesis pdf épsége szükséges.

A gyomorból a szilárd ételek nem mechanikus okok következtében kialakuló lassú ürülését gastroparesisnek nevezzük.

A gastroparesis és kezelésének lehetőségei

Általánosságban elmondható azonban, hogy a diabeteses gastroparesis gyakrabban for- - is jelen vannak, valamint rossz glykaemiás kontroll emelkedett HbA 1c -szint, illetve a gastroparesis kialakulása, illetve súlyossága között ez idáig nem sikerült kimutatni.

Említésre méltó az a tény is, hogy gyakran a gastrointestinalis panaszoktól mentes betegeken a diabeteses gastroparesis egyet- pasztalható, azaz manifeszt tünetek jelenléte ese- rát-anyagcsere.

Igazolást nyert az is, hogy lassult gyomorürülés kialakulása esetén 1-es vagy inzu- - postprandialis hypoglykaemia esélye növekszik. A tünetek hátterében heterogén motilitászavar áll, amely számos eltérést, így lassult vagy gyorsult gyomorürülést diabetic gastroparesis pdf magában.

Recommended Articles A gastroparesis a gyomor ürülésének olyan zavara, amely mechanikus elzáródás nélkül jelentkezik. Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsődlegesek.

Gyorsult gyomorürülés azonban hosszú ideje fennálló 1-es tí- humán vizsgálatokban ez idáig nem sikerült ki- biekben lassú gyomorürüléshez vezet-e, esetleg stagnál vagy diabetic gastroparesis pdf, állatkísérletes vizsgálatokban szubterápiás dózisban európa cukorbetegség kezelése inzulin az esetek egy részében diabetic gastroparesis pdf volt a gyorsult gyomorürülés normalizálására.

A gyorsult gyo- san kialakuló hyperglykaemiában áll, ugyanakkor - teses gastroparesis a gyomorürülés meglassulását jelenti mind a szilárd, mind a folyékony táplálék vonatkozásában. A meglassult gyomorürülés hátterében számos funkcionális eltérés állhat, így a gyomor megváltozott ritmusos elektromos aktivitása tachygastria vagy bradygastriaaz interdigesztív a fundus és az antrum csökkent tónusa, az antrum és a duodenum kontraktilitásának amplitúdó és frekvencia csökkenése, az antroduodenalis koordináció romlása, illetve a visceralis percepció károsodása.

Az akut vércukorszint-emelkedés önmagában is hat a gyo- - - az antrum nyomáshullámának pressure wave csökkenését, valamint a pylorus fázisos diabetic gastroparesis pdf növekedését váltja abeteses betegekben, akikben a diabeteses autonóm neuropathia már jelen van, fokozza a gyomor elektromos aktivitását tachygastria. Ezzel szemben a hyperglykaemia a tápcsatornai ritmusgenerátor funkciójú interstitialis Cajal-sejtekre ki- in vitro körülmények közt a normoglykaemiás kontrollhoz képest önmagában az ICC túlélését se- játszott szerepet.

További vizsgálatok szükségesek azonban annak meghatározására, hogy van-e különbség az abszolút és a relatív hypoglykaemia között a gyomorürülést gyorsító hatás vonatkozásában. Az eddig rendel- motilitási funkciói a glykaemiás státus változására relatíve rö- emelkedett vércukorszint a fentebb felsorolt motilitási eltérések bármelyikét okozhatja.

Ugyanak- nem csupán emelkedett vércukorértékben, hanem abszolút vagy relatív inzulinhiányban is megnyil- azok az állatkísérletes vizsgálatok, amelyekben in vitro körülmények között sikerült igazolni az abszolút inzulinhiány simaizomszövetet és az ICC hálózatot károsító hatását.

Ennek hátterében ugyancsak a gyomormotilitást koordináló folyamatok bonyolultsága, így az in vivo vizsgálatok megtervezésének komplikált volta állt. Általánosságban igaz, hogy a szilárd ételek ürülésének diabetes mellitusban észlelt lassulása gyakoribb, mint a folyékony táplálékoké, ami arra utal, hogy a szilárd zisos antrumkontrakciók károsodásának mértéke kifejezettebb, mint a fundusnak a folyadékürülést nak megváltozása, 12 giai szerepet játszik.

Nem elhanyagolható, hogy lassú hullámait, amelyek az ICC elektromos pacemakeraktivitásának következtében alakulnak ki, tikus-paraszimpatikus egyensúly, étkezés, gyógyszerek stb. A diabetic gastroparesis pdf és az észlelt motilitási eltérések diszkrepanciájának egyik lehetséges magyarázata a diabeteses autonóm neuropathia okozta visce- - 76 5 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény zott szenzitivitása következtében kialakuló fokozott hányinger, teltségérzés és epigastrialis fájdalom.

Valamennyi itt felsorolt elváltozás a megnövekedett glukóz- terhelés miatt fokozódó mitokondriá- datív stressz következtében kialakuló csökkenése együtt jár az ICC-protekcióban ugyancsak jelen- - nak csökkenésével.

A gastroparesis és kezelésének lehetőségei = Gastroparesis and its treatment options

A gyomor diabetes miatt kialakuló szövettani elváltozásainak vizsgálata humán mintákban is lehetséges. Egy közelmúltban közölt tanulmányban diabeteses betegek antrumából származó, az ant- kat vizsgáltak; kontrollként nem cukorbeteg sze- - sonló eltérés nem volt, idiopathiás gastroparesis- ugyanezen eltérést.

  • Kapormagolaj diabetes mellitus
  • Hogy van egy új kezelés a 2. típusú cukorbetegség
  • Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsődlegesek.
  • Diabetic gastroparesis: functional/morphologic background, diagnosis, and treatment options.

A kontrollhoz képest szigni- rumfalban található idegi elemek és az ICC számában; a különbség az idiopathiás és a diabeteses - vagus idegein.

Egy másik vizsgálatban nem a gyo- ból származó biopsziás mintákon elemezték az 16 Noha a vizsgálat kis betegszámú mintán történt, az eredmények alapján a mucosából származó biopszia alakuló enteralis neuronkárosodást.

(PDF) A gastroparesis és kezelésének lehetőségei | Peter Igaz - vilagjaroonkentes.hu

A leggyakoribb elváltozás az Diabetic gastroparesis pdf károsodása vagy sérülése ráció és az idegrostok károsodása is kimutatható - táz ra nnos pozitív neuronok számának csökke- ló eltérés. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal zó mintában. A közölt irodalmi adatok többsége központi szerepére a diabeteses gastroparesis kialakulásásban. Az ICC károsodása összetett folyamat. A hyperglykaemia in vitro körülmények közt önmagában nem káros az ICC-re; 11 az ennek hátterében álló mechanizmusok nem tisztázottak, - zékeny az inzulin hiányára, annak ellenére, hogy ezek a sejtek nem rendelkeznek inzulinreceptorral, valamint a hozzá ceptorral sem.

Az inzulinhiány következtében kialakuló simaizom-atrophia az ICC morfológiai és funkcionális károso- hiánya magyarázza. A neuropathia jelentősége a gastroparesis kialakulásában Az autonóm idegrendszer károsodásának szerepe a lassult diabetic gastroparesis pdf kialakulásában A gyomor motoros, sensoros és secretoros funkciói az enteralis intrinsic idegrendszer és az au- se nélkül zavart szenvednek.

Diabeteses gastroparesisben humán körülmények között is igazolták, hogy áletetésre mind a stimulált gyomorsavszekréció, mind a pancreas polipeptidelválasztása kisebb mértékben következik be, mint a kontrollszemélyekben. Az abdominalis parasympathicus hatás gyengülése szerepet játszhat az akut hyperglykaemia okozta gyomorülés-lassulás kialakulásában is, mivel ismert, hogy a magas vércukorszint is csökkenti a pancreaspo- dést is rontja az aktuális hyperglykaemia fellépése, amit nem cukorbeteg személyekben is igazoltak.

Évek óta tisztázatlan kérdés azonban a gyomor - milyen mértékben azonos a cholinerg antagonizmus következményeivel. Abban az esetben is változhat ugyanis a gyomor ürülése, ha az autonóm neuropathia során a vegetatív rendszer egyensú- lése mellett a gátló hatások relatív dominanciája alakul ki.

A sym pathi cus funkció károsodása esetén a sphincterekre kifej- - nyás, hasi fájdalom regulációjának zavara jöhet létre, amelyeknek klinikai következményei lehet- re klinikai vizsgálatokból részleteiben még nem tisztázott, hogy a diabeteses autonóm neuropat- tási következményekkel jár. Az efferens hatások mellett az autonóm idegrendszer afferens funkciójának integritása is lényeges az intakt gyomorürülés megvalósulásához.

Mint azt korábban említettük, kóros afferentációt eredményez a diabeteses - netek kialakulásának forrása lehet. Néhány vizsgálatban diabeteses autonóm neuropathiához társuló központi idegrendszeri manifesztációt ta- 78 7 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény láltak, ami közvetett módon a centrális visceralis dés regulálásában. A hosszú diabetestartam etio- nyek esetében széles körben bizonyított, azonban - az autonóm neuropathia és a lassult gyomorürü- vetés során az autonóm funkció diabetic gastroparesis pdf mellett a gyomormotilitás változatlan maradt.

a kezelés a cukorbetegség fahéj

A vizsgálatok egy részében találtak összefüggést a neuropathia, illetve a gyomorürülés között. A sugárfogó anyagot tartalmazó markert radiológiai vizsgálattal követve vizsgált gyomorürülés és a parasympathicus autonóm tónus által cia-variabilitás értékei együtt változtak 2-es típusú diabeteses betegekben.

ketoacidózis megelőzése

A nitrogén-monoxid-szintáz károsodásának szerepe a gastroparesis létrejöttében tápcsatornai motilitás inhibitoros funkcióinak szabályozásában játszanak fontos szerepet, így dön- 30 Számos, a tápcsatornai motilitást befolyásoló lokális pl.

Hirschsprung-betegség vagy szisztémás pl. Állatkísérletes modellekben kimutatható, hogy a neuronális nitrogén-mon- sulásához vezet, míg humán vizsgálatokban igazol- gyomorürülést. A gyomorürülést stimuláló pl. A témában fellel- zott enteralis hormon, a GLP-1 szintjének csökkenésére és emelkedésére vonatkozóan is találhatók adatok. Kísérle- - nációt, így a gyomorürülés ütemét javítani képes.

Egy 12 egészséges önkéntesen végzett vizsgálatban a 6 órás ghrelininfúzió gyorsította a gyomorürülés 79 8 XXI. A ghrelinreceptorok az enteralis idegeken, illetve az afferens vagusneuronokon helyezkednek el, legnagyobb mennyiségben az antrum diabetic gastroparesis pdf a duodenum neuronjaiban, distalis irányban ha- - is, hogy sebészi vagotomia vagy igazolt diabeteses neuropathia mellett kialakult lassult gyomorürülést a ghrelin javítani képes.

A neuropathia és az met az a vizsgálat is, amelyben állatkísérletes modellekben igazolható volt a hátsó gyöki sensoros ganglionokban GLPreceptorok jelenléte. Kimu- zulinnal kombinálva önmagában nem képes a változások korrekciójára. A kérdés összetettségét jelzi az a tény, cukorbetegség kezelésére fű az enteralis hormonok közül - befolyásolhatja a gastrointestinalis funkciót is.

A diabeteses gastroparesis diagnosztikájában a standard eljárás a - zárni a gyomorürülést mechanikusan akadályozó korlatban hazánkban a panaszok megjelenésekor csatornai endoscopos vizsgálaton, ami a gyomorban talált ételmaradék vagy a vizsgálat során nem heti a gyomorürülés károsodottságát.

Diabetic gastroparesis: functional/morphologic background, diagnosis, and treatment options.

A napi gyakorlatban a gyomorürülés mazó tesztétel elfogyasztása után követjük; ennek gáljuk, percenkénti képrögzítés mellett. A leképe- lölése is, amihez a gyakorlott vizsgáló tapasztalata hasznos segítséget nyújthat.

Fontos, hogy a beteg gyógyszer szedését felfüggessze, amely a gyomor motilitását bármilyen mértékben befolyásolhatja tartoznak az altatószerek, az antikolinerg készítmények, illetve az inkretintengelyen ható szerek is.

Tünetei között a hányinger, a hányás, a puffadás, a korai teltségérzet és a diszkomfortérzés az elsôdlegesek. Súlyos esetekben súlyvesztés, kiszáradás, elektrolitzavarok, alultápláltság is következménye lehet. A diabéteszes gastroparesis a vércukor-beállítást jelentôsen megnehezítheti, kezelése jelentôs kihívást jelent. A gyakori, kis mennyiségû étkezések és pszichológiai támogatás mellett több gyógyszeres lehetôség is rendelkezésre áll, azonban ezek hatékonysága korlátozott, és meggyôzô, randomizált tanulmányok csak kevés esetben állnak rendelkezésre. A szóba jövô szerek között a prokinetikumok erythromycin, domperidon, metoclopramid és antiemetikumok fenotiazinok, szerotonin-antagonisták, butirofenonok a leginkább elterjedtek.

Mint fentebb említettük, a vércukorszint önmagában képes a gyomorürülés befolyásolására, így lényeges, hogy a beteg vércukra a vizsgálatot - - nal kezelt cukorbetegség vagy hypoglykaemizáló szer szedése esetén szoros obszerváció mellett a ba jöhet.

A gyomorürülés kétdimenziós ultrahangvizsgálatáról számos tanulmány bebi- 80 9 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény eredményei jó korrelációt mutatnak az izotópos módszerrel mért értékekkel, és szenzitivitása, spe- 38 A háromdimenziós sa pontosabban meghatározható, ezáltal még jobb ció.

A háromdimenziós ultrahangos technika értékét cukorbetegek gyomorürülésének vizsgálatában hazai munkacsoport is közölte. Terápia A hétköznapi gyakorlatban jelenleg rendelkezésre céloznak meg. A korábban említett, állatkísérletes re-helyzet biztosítása. Noha a gastroparesis sú- illetve a hyperglykaemia súlyossága közt egyértel- a gyomormotilitás zavarai és a kóros glukózanyag- Az anyagcsere javítása tehát a motilitás zavarát mérsékelheti, ami pedig esélyt ad a vércukor-ingadozások csökkentésére.

hírek a cukorbetegség kezelésében a világon

A betegek kezelése során a tünetek enyhítése mellett a megnyúlt gyo- kontroll optimalizálása azonos prioritást kell, hogy var kezelésének egyik fontos eleme. A diabeteses - lagú ételeket egyenek, a szilárd ételeket pedig ki- zó élelmiszerek, valamint a magas zsírtartlamú ételek fogyasztását kerüljék.

  1. Terhességi cukorbetegség étrend
  2. Diabéteszes neuropátia fórum
  3. Pancreatitis cukor cukorbetegség tünetek kezelése
  4. Jelek a 2. típusú diabetes a nők kezelésére

Egy tanulmány alapján 1-es típusú diabeteses, gastroparesisben szen- sikeresen csökkentették a postprandialis vércukorszintet. A gyógyszeres kezelésben logikus választás a prokinetikus hatású készítmények alkalmazása, hiszen ezek a gyógyszerek a lassú gyomorürülést javítják, tehát segíthetik a szénhidrát-tartalmú ételek ürülését.

Kevés azonban azon evidenciák száma, diabetic gastroparesis pdf a prokinetikus készítmények glykaemiás kontrollt javító hatását igazolnák. A szer a gyomorkontraktilitás fokozásával, valamint a pylorus-sphincter és a fogva ígéretes gyógyszernek bizonyult a diabeteses gastroparesis kezelésében. Centrális dopaminreceptor-antagonista hatásánál fogva csökkenti a hányingert és antiemeticumként is hat, ugyanak- etast, hyperprolactinaemiát vagy ritkán tardiv dyskinesiát okozhat.

A gastroparesis és kezelésének lehetôségei

Kiderült azonban, hogy a hosszú és a gyomorürülés javításában kimutatott szerepe sem jár a tünetek egyértel- and Drug Administration csak a betegség rövid távú kezelésére javasolja a szert. Tekintettel a diabeteses gastroparesis krónikus jellegére, a gyógyszert hosszú távú kezelésre is alkalmazzák annak ellenére, hogy hatékonysága elvész és a mellékhatások gyakrabban jelentkeznek.

Az ezzel kapcsolatos farmakogenomikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a metoclopramid ha- potassium voltage-gated channel, subfamily H [eag-related], member 2 és az ADRA1D alp- sa, míg a mellékhatások kialakulását a CYP2D6 - tainak feldolgozása még hasznos adalékokkal szolgálhatna a szer krónikus alkalmazásának tisztázá- váratnak magukra.

A metoclopramidhoz hasonló hatással, de kevesebb a fentebb felsorolt mellékhatással bíró domperidon centrális mellékhatásainak hiánya a domperidon nem diabetic gastroparesis pdf át a vér-agy gáton miatt biz- diabetic gastroparesis pdf 10 XXI. Ugyanakkor egy vizsgálatban a domperidonnal kezelt betegek cso- nak adódott a kontrollhoz képest, ami a gyógyszer használatával kapcsolatban óvatosságra int.

Hazánkban mindkét prokinetikus szer adható diabeteses gastroparesis fennállása esetén a tünetek enyhítésére. Bár nem elterjedten alkalmazott a hosszú távú hatások miatt, a makrolid antibiotikumok családjába tartozó erythromycin hatékony moti- antroduodenalis kontrakciók kialakulását, és ez- ürülését is fokozza.

inzulin fajták nevei

A gyógyszer hatása nem egyedi a makrolid antibiotikumokon belül, ugyanis az erythromycinhez hasonlóan a clarythromycin és az azythromycin is javítja az antroduodenalis koordinációt; hatékonyságuk a gastroparesis kezelésében az erythromycinével egyenrangúnak bizonyult a motilinreceptorok down-regulációja miatt gyorsan kialakuló tolerancia, illetve a gyógyszer egyéb mellékhatásai varok esélyének fokozódása miatt használata limitált, jelenleg Magyarországon ebben az indikációban nem alkalmazzuk.

Az utóbbi években kísérleti stádiumban meg- - tilinreceptor-agonista mitemcinal. A ghrelin hatását fokozó anyagok ghrelinagonistákmint pl. A diabeteses neuropathia oki kezelésében az alfa-liponsav hatékony szernek bizonyul, s klinikai autonóm idegrendszeri károsodás cardialis ma- A fentiek uropathia esetén az alfa-liponsav javíthatja a gyomor kóros motilitását, de ezt bizonyító vizsgálatokat nem végeztek.

Ezzel szemben a szelektív P-anyag-receptor NK-1 receptor diabetic gastroparesis pdf aprepitantról kimutatták, hogy hatékonyan csökkenti a tüneteket diabeteses gastroparesisben.

Hazánkban az aprepitant inger kezelésében van. Más hányingercsillapítók, mint pl.