Novelties from diabetology with cardiological concerns

Diabetes mellitus type 2 european guidelines

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest Summary The care of diabetic patients often needs tight collaboration between diabetologists and other medical specialists. Due to the cardiovascular complications of patients with type 2 diabetes the consultations between cardiologists and diabetologists are of great importance during the treatment.

The recently completed cardiovascular safety trials with novel, innovative antihyperglycaemic drugs provided important information for both cardiologists and diabetologists. Nevertheless, the increased risk of hospitalization for heart failure in SAVOR with saxagliptin was not expected.

Based on the results of cardiovascular safety trials, the preference of antihyperglycaemic drugs with cardiovascular benefits in Hungary at empagliflozine, liraglutide for treating type 2 diabetic patients was emphasized in several updated clinical guidelines. The novelties of these studies also highlighted the importance of collaboration between diabetologists and cardiologists. A diabetológia és a kardiológia együttműködésének fontossága kézenfekvő a 2-es típusú diabéteszben szenvedők gondozásakor, miután ebben a diabétesztípusban a társuló kardiovaszkuláris kórképek diabetes mellitus type 2 european guidelines gyakran van szükség.

Az elmúlt években zárult kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok számos kardiológiai vonatkozású diabetológiai újdonsággal gazdagították ismereteinket. Váratlan eredmény volt a SAVOR-vizsgálatban megfigyelt szívelégtelenség miatti hospitalizáció kockázatnövekedése.

Az eredmények nyomán a szakmai irányelvek megújultak, hangsúlyozva, hogy a kardiovaszkuláris előnnyel rendelkező anti­diabetikumok hazánkban végén: empagliflozin, liraglutid preferálandók a 2-es típusú diabétesz antihyperglykaemiás kezelésében.

Novelties from diabetology with cardiological concerns | Cardiologia Hungarica

Az új adatok ismét előtérbe helyezték a kardiológia és a diabetológia együttműködésének jelentőségét. Bevezetés A cukorbetegek ellátása — elsősorban az idült szövőd­mények okán — gyakran a társszakmákkal történő kollaboráció keretén belül valósul meg.

A diabetológia és a kardiológia együttműködésének fontossága kézenfekvő a 2-es típusú diabéteszben szenvedők gondozása terén, hiszen ebben a diabétesztípusban a társuló kardiovaszkuláris kórképek sok gondot jelentenek. Visszanézve az elmúlt két évtizedre nem lehet nem észrevenni, hogy a kardiológusok diabetológia iránti érdeklődése akkor élénkült meg, illetve a diabetológia és a kardiológia együttműködésének fontosságát hangsúlyozó vélemények akkor kerültek jobban előtérbe, amikor a szakirodalomban olyan közlemények láttak napvilágot, amelyeknek újdonsága, illetve meglepő eredménye a cukorbetegség kardiovaszkuláris szövődményeit a figyelem középpontjába helyezte.

Az elmúlt két évtizedet felidézve három ilyen diabetes mellitus type 2 european guidelines lehet azonosítani. Haffner és munkatársai ban, egy finn kohorsz prospektív vizsgálatával rámutattak arra, hogy a kórelőzményben infarktus nélküli cukorbetegek hétéves követése kapcsán a miokardiális infarktus gyakorisága kb. Ez az adat úgy vonult be a szakirodalomba, hogy a 2-es típusú diabétesz infarktusekvivalens koronáriabetegség-ekvivalens állapotnak tekintendő, ami diabéteszben a primer kardiovaszkuláris prevenció fontosságára utal.

E közlemény további fontos adata, hogy a korábban miokardiális infarktust szenvedett cukorbetegek új miokardiális infarktusának reinfarktusának diabetes mellitus type 2 european guidelines incidenciája kb. Ez az adat a szekunder prevenció jól ismert fontosságát erősítette meg 1. A közlemény megjelenése után számosan igyekeztek adatokat gyűjteni arra vonatkozóan, hogy a közlés újdonságnak számító adata megerősíthető-e, azaz a 2-es típusú diabétesz ténylegesen infarktusekvivalens állapotnak minősül-e, vagy sem 2, 3.

Ezen a téren a vita néhány éven belül elcsitult, és Haffner és munkatársai eredeti gondolata csak erős módosítással maradt érvényben, miután kézenfekvő, hogy a diabétesz szövődményei esetén a diabétesztartamnak igen nagy jelentősége van.

Ma úgy tartjuk, hogy 2-es típusú diabétesz csak kb. Nissen és Wolsky ben megjelent közleménye 5 az előbb említett publikációnál sokkal nagyobb visszhangot kapott és hatósági előírások életbe léptetéséhez vezetett el. A szerzők a már évek óta orális antidiabetikumként használt, a tiazolidindionok hatástani csoportjába tartozó roziglitazonnal kapcsolatban metaanalízisükben azt igazolták, hogy a roziglitazonnal kezelt cukorbetegek körében vs. A publikációt követő évben a gyógyszert Európában kivonták a forgalomból, az Egyesült Államokban további használatát erős megszorításokhoz kötötték.

Az igen éles hangnemű szakmai és sajtóbeli vitának nyilvánvalóan meghatározó szerepe volt abban, hogy ban az egészségügyi hatóság az Egyesült Államokban a gyógyszeripar számára előírást tett közzé, megadva azokat a követelményeket, amelyeket az új, innovatív antidiabetikumoknak a kardiovaszkuláris biztonságosság terén teljesíteniük kell 6.

Nyilvánvaló volt ugyanis, nem szabad megismétlődnie annak, hogy egy antidiabetikum kardiovaszkuláris kockázatot növelő hatására csak akkor derüljön fény, amikor azt már több éven keresztül, széles körben használták a klinikai gyakorlatban. Ez a tanulmány a nátrium-glükóz kotranszporter-2 SGLT-2 -gátló empagliflozin vs. A 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok jellegzetességei A 2-es típusú diabéteszben folytatott kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok hamar az érdeklődés középpontjába kerültek Az eredmények értékeléséhez azonban ismernünk kell ezeknek a vizsgálatoknak a felépítését, kivitelezését, statisztikai értékelését, a kimeneteli végpontok jelentőségét 8— A vizsgálatoknak vannak általánosnak mondható jellegzetességei: randomizált, kontrollált előírás szerint placebo-kontrollosprospektív, kettős vak, multicentrikus, multinacionális vizsgálatokról van szó, amelyeket 2-es típusú diabéteszben szenvedő, rosszabb anyagcsere-helyzetben lévő betegek körében végeztek.

Diabetes Mellitus Treatment, Medicine Lecture, Diabetes Mellitus Management Guidelines 2020, USMLE

A bevont betegek egy része az előzmények között már elszenvedett valamilyen kardiovaszkuláris eseményt, másik részük csak fokozott kardiovaszkuláris kockázatúnak minősült a kimutatható rizikófaktorok alapján. A betegek kisebb hányadában a vesefunkció mérsékelten vagy közepesen beszűkült volt, ami szintén fokozott kardiovaszkuláris kockázatot jelentett.

Egyes tanulmányok olyan 2-es típusú cukorbetegek körében zajlottak, akik a beválasztást megelőzően akut koronária szindrómát szenvedtek el.

A bekövetkezett klinikai eseményeket szakértői bizottság validálta.

diabetes mellitus type 2 european guidelines

A vizsgálatok többsége eseményvezérelt volt, ami azt jelenti, hogy akkor zárták a tanulmányt, ha az előzetes statisztikai becslés alapján megállapított számú klinikai esemény bekövetkezett. Más vizsgálatoknál ezen túlmenően minimális követési időtartamot is előre meghatároztak. A tanulmányokat a hatóság előírása nyomán jellemző módon úgy tervezték, hogy a vizsgált készítmény placebóval szembeni non-inferioritását statisztikailag igazolni lehessen, ami szükséges és elégséges volt a kardiovaszkuláris biztonságosság megállapításához.

The correlation between cardiovascular disease and psychosocial factors including concomitant mental disorders as well as personality traits or the effect of social environment has been established in numerous studies aimed at investigating pathogenesis or various clinical endpoints. The Guidelines of the European Society of Cardiology include the assessment and the management of psychosocial problems with behavioral medicine interventions as a I. A level recommendation.

A vizsgálati szert az aktív ágon a gyógyszert, az összehasonlító ágon a placebót add on jelleggel, azaz zajló antidiabetikus terápia mellett alkalmazták, amiből adódik, hogy a placebocsoport is részesült antidiabetikus kezelésben. Diabetes mellitus type 2 european guidelines törekvés volt, hogy az aktív és az összehasonlító ág között ne legyen, vagy csak minimális nagyságú legyen a glykaemiás különbség. Erre azért volt szükség, hogy az eseményrátát ne befolyásolja vagy csak minimálisan zavarja a két ág közötti esetleges glykaemiás különbség.

Külön érdekesség, hogy ha a vizsgálatban az összehasonlító ágon aktív készítmény szerepelt, a hatóság előírta a placebo-kontrollos vizsgálat végzését is; ez történt a diabetes mellitus type 2 european guidelines esetében CAROLINA: linagliptin vs.

diabetes mellitus type 2 european guidelines

Kezdetben néhány vizsgálatot úgy terveztek, hogy az aktív ágon előnyt szuperioritást vártak. Később az vált általánossá, hogy statisztikailag először a non-inferioritást vizsgálták, s annak teljesülése után vizsgálták az esetleges szuperioritást is.

Elsődleges kimeneteli végpontként kardiovaszkuláris eseményeket összevontan értékeltek. Az ún. A 4-pontos MACE esetén az előzőek mellett még az instabil angina miatti hospitalizáció szükségessége szerepelt. Számos diabetes mellitus type 2 european guidelines végpontot is értékeltek, általában előre elhatározott prespecified alcsoport-analízisekre is sor került. A SAVOR-vizsgálat eredményeinek megismerését követően minden vizsgálatban értékelték a szívelégtelenség miatti hospitalizáció alakulását is.

Novelties from diabetology with cardiological concerns

Napjainkban a CANVAS-vizsgálatban észlelt alsó végtagi amputáció jelentősége áll élénk szakmai vita kereszttüzében, a tisztánlátáshoz még nyilvánvalóan további adatgyűjtésre van szükség. A kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok általánosan jellemző vonásai közé tartozik az is, hogy egy megfigyelt hatás vagy mellékhatás patomechanizmusára az adott tanulmány nem szolgáltathatott magyarázatot, tág teret engedve ezen a téren a feltételezéseknek és új, kisebb, ún.

A 2-es típusú diabéteszben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok fontosabb eredményei Miután napjainkban új, innovatív hatástani csoport­ként az inkretintengelyen ható készítmények [dipep­tidilpep­tidáz-4 DPP4 -gátlók, glukagonszerű peptid-1 GLP1 -mimeti­ku­mok] és az SGLT2-gátlók jelentek meg 1. A — között lezárt és közölt 10 vizsgálat alapadatait a 2. B táblázat összegzi. Az antihyperglykaemiás hatás hátterében döntően az inzulinszekréció glükózdependens fokozása és a glukagonszekréció szintén glükózdependens gátlása áll.

A SAVOR-vizsgálat — noha az elsődleges végpont alakulása igazolta a saxagliptin kardiovaszkuláris biztonságosságát — a szívelégtelenség miatti hospitalizáció terén nem várt kockázatnövekedést dokumentált Ezt követően fokozott figyelemmel máj kezelés során a diabetes az új, innovatív készítményekkel kapcsolatban a szívelégtelenséggel kapcsolatos klinikai események alakulását.

  1. Kereszt kezelésére a 2. típusú diabétesz
  2. Kezelése cukorbetegség népi gyógyászat
  3. Ébredési vércukorszint
  4. Но вот глава делегации очнулся от транса и с извиняющимся видом повернулся к председателю.
  5. Только верность Элвину удерживала его здесь, в мире, не имевшем ничего общего с его собственным.
  6. Линии выходили расплывчатыми и робкими, оттенки получались грязноваты и скучны.

A sitagliptinnel folytatott TECOS eredményei az adott készítmény biztonságosságát — beleértve a szívelégtelenség miatti hospitalizációt is — meggyőző módon dokumentálta Kardiovaszkuláris előny azonban egyik tanulmányban sem volt igazolható.

SGLT2-gátlóval végzett vizsgálatok Az SGLT2-gátlók hatásukat renális támadásponttal fejtik ki, a glükóz-reabszorpciót gátolják a tubulusokban, minek következtében a glükozuria fokozódik, a vércukorszint csökken.

A hatás inzulintól független.

diabetes mellitus type 2 european guidelines

Az SGLT2-gátlók a hatékony vércukorcsökkentésen túlmenően a testsúlyt is redukálják, miután a glükozuriával kalóriavesztés is történik. Ezen túlmenően előnyös a vérnyomáscsökkentő hatás is, ami a diurézis növelésével, illetve a natriurézis fokozásával áll összefüggésben. A megfigyelt kardiovaszkuláris előny mögött leginkább a volumenváltozásokkal kapcsolatos összefüggéseknek tulajdonítanak jelentőséget Erre a lehetőségre utal az is, hogy az előnyös változás rövid időn hónapon belül elég markánsan megjelenik.

A készítmények általában véve jól tolerálhatók, mellékhatásként — elsősorban nők esetében — a genitális mikotikus infekciók gyakoribb jelentkezését figyelték meg. Leírtak atípusos ketoacidózis-esetek előfordulását is. Elérhetők a metforminnal fix kombinációik is. Az empagliflozinnal végzett EMPA-REG OUTCOME-vizsgálat eredményei 7 ben a szakmai közvéleményt meglepték, az adatok a kardiológusok érdeklődését is felkeltették, ugyanis nemcsak az empagliflozin kardiovaszkuláris biztonságosságát, hanem markáns előnyét is dokumentálta a vizsgálat 4.

Empagliflozin diabetes mellitus type 2 european guidelines. Statisztikailag értékelhetően kevesebb kardiovaszkuláris halál következett be, hasonlóan előnyösen alakult az össz-mortalitás, illetve a szívelégtelenség miatti hospitalizáció is 4. A diabetes mellitus type 2 european guidelines végzett CANVAS Program eredményei számunkra elméletileg fontosak, mert árnyalják az SGLT2-gátlók csoporthatásáról való elképzelést, hazai vonatkozásai azonban nincsenek, mert a készítményt az előállító cég Magyarországon nem forgalmazza.

A dapagliflozinnal kapcsolatban a kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálat DECLARE ban zárul, a beválasztási alapadatokat már közölték 22az eredményeket a szakmai közvélemény nagyon várja, mert olyan új adatok remélhetők, amelyek megvilágítják 2-es típusú diabéteszben a primer és szekunder kardiovaszkuláris prevenció és az egyéni gyógyszertulajdonság vs. A dapagliflozinnal ben és ban közölt, adatbázis-elemzésen alapuló, ún.

Injektábilis, nem-inzulinszerű, inkretintengelyen ható antidiabetikumok, a 2-es típusú diabétesz kezelésében használatosak.

Alkalmazásuk során farmakológiai mértékű GLP1-stimuláció jön létre. Hazánkban öt képviselőjük érhető el ban, az egyes készítmények sajátos molekulaszerkezettel, farmakokinetikával és egymástól némileg eltérő klinikai hatással rendelkeznek. Az albiglutid Európában regisztrált készítmény, hazánkban már biztosan nem fogjuk használni, mert forgalmazását világméretekben — kereskedelmi indokok alapján — ban megszüntetik.

A heti egyszeri szemaglutidot az Európai Unióban a közelmúltban regisztrálták, hazai bevezetése végén — elején várható 16, GLP1-RA készítményekkel végéig négy kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálat eredményeit közölték. Liraglutid mellett számos végpontban kardiovaszkuláris előnyt lehetett megfigyelni 5.

Kiemelendő az összhalálozás, a kardiovaszkuláris halálozás, a miokardiális infarktus és a renális szövődmények statisztikailag jól értékelhető csökkenése.

Hypertension and nephrology

Fontos adat, hogy a szívelégtelenség miatti hospitalizáció gyakorisága nem nőtt, inkább tendenciaszerűen mérséklődött. Szinte minden kardiovaszkuláris végpontban csökkenést lehetett igazolni, ami az adatok robosztus volta mellett szól akkor is, ha néhány esetben — az alacsonyabb eseményszámmal összefüggésben — statisztikailag szignifikáns különbséget kimutatni nem lehetett a két vizsgálati ág között.

A vizsgálat jelentőségét az adja, hogy a liraglutid nemcsak non-inferiornak bizonyult ami bőven elég lett volna a hatósági előírás teljesüléséhezhanem egyes végpontokban szuperioritást lehetett megfigyelni. A hatásmechanizmusra értelemszerűen a vizsgálat nem szolgáltathatott adatokat, de eléggé általános az a vélekedés az események alakulását szemléltető Kaplan—Meier-görbék fokozatos elkülönülése alapjánhogy több kardiovaszkuláris kockázati tényező összetett, előnyös változása állhatott a háttérben 30bár egyes elképzelések szerint közvetlen antiateroszklerotikus hatás plakk-stabilizáció is feltételezhető A SUSTAIN-6 az Európai Unióban már regisztrált, de ha­zánkban még nem forgalmazott heti egyszeri cukorbetegség mellékhatásai férfiaknál kardiovaszkuláris biztonságosságán túl előnyt diabetes mellitus type 2 european guidelines dokumentált Degludek inzulinnal végzett vizsgálat A kardiológusok feltételezhetően ritkábban találkoznak az új, hosszú hatástartamú bázisinzulin-analóggal.

A kettős vak vizsgálatban a degludek inzulin kardiovaszkuláris biztonságosságát igazolni lehetett, miután a non-inferioritás kritériuma teljesült. Fontos adat, hogy a treat-to-target elve nyomán végzett vizsgálatban a degludek vs. Ezzel hazánkban az elérhető öt DPP4-gátló készítmény közül néggyel saxagliptin, alogliptin, sitagliptin, linagliptin kapcsolatban rendelkezésünkre fog állni a hatóság által előírt kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálat eredménye a vildagliptinnel ilyen vizsgálat nem történt.

Ugyanakkor mindenki érdeklődéssel várja, hogy a szulfanilureák csoportjába tartozó glimepiriddel szemben lesz-e előny a kardiovaszkuláris események, a hypo­glykaemia és a testsúly alakulása terén.

Az OMNEON a csak Japánban forgalmazott, hetente egyszer adandó omarigliptin kardiovaszkuláris biztonságosságát teszteli, a ban várható eredménynek hazánkban csak elméleti érdekessége lesz Érdekesség, hogy a szemaglutidnak orális változatát is fejlesztik 35a már zajló kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálat PIONEER zárását ban tervezik.

Az exenatid ITCA egy merőben új technológiával juttatja be a szervezetbe az exenatidot. A bőr alá ültetendő, gyufaszál nagyságú ún.

Tervek szerint fél- és egyéves tartamú kiszerelése fog majd megjelenni. A bőr alá ültetik be, steril körülmények között, minimális invazivitással. A félévente-évente esedékes csere 5 mm-es bőrmetszést igényel. Az SGLT2-gátlókkal kapcsolatban talán a legintenzívebb a klinikai kutatás, amelyek között kifejezetten kardiológiai jellegű vizsgálatok is szerepelnek.

  • [Covid and the diabetes mellitus] | vilagjaroonkentes.hu
  • A 2. típusú cukorbetegség hatalma és kezelése
  • Что именно вы предвидите.

A dapagliflozinnal több tanulmány zajlik jelenleg. Ezek közül említésre méltó a prediabétesz, a szívelégtelenség megtartott szisztolés funkcióval, a kardiovaszkuláris autonóm neuropátia, a policisztás ovárium szindróma és a hepatikus lipidakkumuláció terén folytatott tanulmányok. Vizsgálják a csökkent szisztolés funkcióval járó szívelégtelenség tüneteit és biomarkereit diabéteszben DEFINE-HFa hipertónia és inzulinrezisztencia alakulását 2-es típusú diabéteszben DAPHNISa mortalitás és kardiovaszkuláris események változását krónikus vesebetegségben DAPA-CKDa dapagliflozin hatását fiatalabb életkorú 10—24 éves 2-es típusú cukorbetegek körében, vaszkuláris hatását szulfanilureával szemben, a balkamra-hipertrófia csökkenését és az epikardiális zsírszövetre kifejtett hatását.

Az empa­gliflozinnal is számos vizsgálat zajlik, a még zajló vizsgálatokat értelemszerűen az előzőekben említett klinikai körülményekhez nagyban hasonló céllal tervezték.

diabetes mellitus - Hungarian translation – Linguee

A fejlesztés egy másik irányának eredményeképpen már tesztelik azt a készítményt sotagliflozinamelynek használatát 1-es diabetes mellitus type 2 european guidelines diabéteszben tervezik Az ertugliflozint az Európai Unió ban regisztrálta a 2-es típusú diabétesz kezelésére, a hazai bevezetés kb. Az ertugliflozinnal folytatott kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálat VERTIS már zajlik, az eredmény ban várható Kiemelt területnek számít az orális kiszerelési forma fejlesztése, az elhízás elleni indikáció diabétesz nélkül vizsgálata.

Ígéretes klinikai kutatások zajlanak a nephropathia, a nem alkoholos zsírmáj, valamint a neurodegeneratív kórképek potenciális befolyásolhatósága érdekében. Vizsgálják a kombinációs kezelési lehetőségek széles tárházát, a testsúlycsökkentés maximalizálása érdekében A szakmai irányelvek, az alkalmazási előírások megújulása A nemzetközi szakértők és szakértői testületek véleménye 40—44továbbá a közelmúltban megújult nemzetközi diabetológiai irányelv 45 szerint is — a szuperioritást igazoló klinikai vizsgálatok nyomán — előnyben részesítendők a 2-es típusú diabetes and metabolism journal impact factor 2021 antidiabetikus terápiájának megválasztásakor azok a készítmények, amelyeknek kardiovaszkuláris előnye dokumentált.

Értelemszerűen megújultak az alkalmazási előírások is Érdekesség, hogy az empagliflozin a kardiológiai jellegű nemzetközi szakmai ajánlásokba is bekerült 47, A ben megújított diabetes mellitus type 2 european guidelines diabetológiai szakmai irányelv 49 is hangsúlyozza, hogy az antidiabetikumok kardiovaszkuláris kockázatra gyakorolt hatását indokolt mérlegelni, s az ajánlás nevesíti az empagliflozint és a liraglutidot, mint az adott hatástani csoporton belül dokumentált előnnyel rendelkező készítményeket.

Hazánkban legutóbb a VII. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia Ez szemléletváltozásként diabetes mellitus type 2 european guidelines a 2-es típusú diabéteszben szenvedők antihyperglykaemiás kezelése terén

Не обнаруживалось никаких признаков парков или других открытых мест, где могла бы существовать растительность.